Sàn Gỗ Pergo 04293

850.000 /m2

Độ dày: 9 mm 
Kích thước: 1380 x 190 x 9 mm
Cốt AC/E:
AC5/E1
Xuất xứ: Bỉ
Diện tích/ hộp: 6 tấm/ 1.573 m2/hộp
Bảo hành: 20 năm
HOTLINE 0896 611 522 Tư vấn qua điện thoại